Симпулум (кутлача)
локалитет: Трансдиерна
место: Текија
хронологија: 51-101. нове ере
музеј: Народни музеј у Београду;

Симпулум, односно римска сребрна кутлача са равном дршком дужине 7,7 центиметара, добијена је ливењем, искуцавањем и обрадом на стругу. Укупна дужина симпулума износи 10 центиметара. Обод суда, пречника 5,9 са 3,7 центиметара, прстенасто је наглашен, док је дно накнадно обрађено. Дршка је богато декорисана на спољној страни.

На врху дршке представљена је Медуза са венцем од бршљана и цвећа. Медуза је симбол који је неретко био приказиван на оруђу и накиту у овоме крају током античког периода. Недавно је на фејсбук страници Упознајте Борски округ објављена камеја са ликом Медузе из неколико километара даљег локалитета Диана, уз спомињање такође богато декорисаних наушница са овим митолошким ликом из локалитета Акве, на месту данашњег Прахова.

Лево и десно од Медузе представљене су главе двеју птица, за које се претпоставља да су лабудови, са окренутим кљуновима на доле, ка посуди. Из кљунова птица пружају се лозице које се потом спајају и чине горњи цвет, који је својим обликом сличан ономе на дну дршке. Бочно од доњег цвета, приказана су две волуте, то јест, линије које се завршавају спиралама.

На доњој површини посуде у курзиву је исписан натпис ,,VALERI Po/o L VI”, који није видљив на фотографији.

Богато декорисана сребрнина са простора Текије, најпре са потопљеног локалитета Трансдиерна, неретко је истицана у стручној литератури и на изложбама. Између осталог, и у опширном студијском каталогу за изложбу ,,Античко сребро у Србији” из 1994. године, поводом прославе 150 година Народног музеја, а који је аутору поклоњен 2017. године, на чему се лично још једном захваљујем Народном музеју у Београду.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.