Археолошка блага Борског округа

Симпулум (кутлача) локалитет: Трансдиерна место: Текија хронологија: 51-101. нове ере музеј: Народни музеј у Београду; Симпулум, односно римска сребрна кутлача […]

Археолошка блага Борског округа

Бронзана скулптура Јупитера локалитет: Трансдиерна место: Текија хронологија: 101 – 200. година нове ере музеј: Народни музеј у Београду – […]

Археолошка блага Борског округа

Римска наруквица са привесцима локалитет: Трансдиерна место: Текија хронологија: 51. нове ере – 100. музеј: Народни музеј у Београду; Сребрна […]