У складу са управним пословима и канцелариским пословањем, архивари и запослени у Општинској управи Кладова устројили су и воде архиву за пример.

У намери да и архива Борског управног округа буде за пример, радници писарнице били су гости у Општинској упраави Кладово где су разменили професионална искуства са колегама и добили појашњења у одређеним сегментима рада и вођења евиденције.

Начелник округа захвалио се председнику општине Кладово и запосленима у писарници Општине.

  • шеф писарнице Општине Кладово са радницама писарнице БУО