BUO 1-1Борски управни округ дана 08.07.2015. године објављује јавни Позив за достављање понуда за радове на санацији атика и хидроизолације крова дела зграде Дома културе у Бору, ЈНМВ број 03/2015

 

Позив за достављање понуда за радове на санацији атика и хидроизолације крова дела зграде Дома културе у Бору ЈНМВ 03-2015

 

Конкурсна документација за радове на санацији атика и хидроизолације крова дела зграде Дома културе у Бору, ЈНМВ 03-2015