Дана 28. маја 2014. године одржана је тридесет и друга седница Савета Борског управног округа са почетком у 12,00 сати.

 

 

Састанку су присуствовали чланови Савета и то председник општине Мајданпек, господин Дејан Вагнер, председник општина Неготин, господин Јован Миловановић, председник општине Кладово, господин Радован Арежина, заменик председника општине Бор, господин Саша Вукадиновић и начелник Борског управног округа Мирослав Кнежевић, као и представници окружних подручних јединица Борског упавног округа и начелник Одељења за ванредне ситуације Борског управног округа, господин Миодраг Мрковић.

 

У оквиру прве тачке дневног реда представници окружних подручних јединица су изнели своје извештаје за април месец 2014. године које су у писаном облику већ доставили начелнику управног округа.

 

Планови рада су у већој мери испуњени, посебно је истакнуто, од стране председника општине Мајданпек, недостатак тржишног инспектора за територију ове општине. Такође је на седници Савета управног округа од стране руководиоца групе за инспекцију рада истакнут недостатак инспектора у овој служби. Везано за ове проблеме са овог састанка је донет закључак да се упути допис надлежним министарствима са молбом за сагледавање могућности да се у овим службама запосли одређени број нових инспектора.

 

У оквиру друге тачке дневног реда начелник одељења за ванредне ситуације, господин Миодраг Марковић је поднео извештај о догађајима на територији Борског управног округа за време ванредне ситуације, где је посебно истакао да у општинама Борског округа није било озбиљнијих проблема и да су све решавано у року и успешно.