12. април 2023. године

Текст конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Борском управном округу

Пријавни образац

Решење о неуспеху јавног конкурса

 

Матријал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

Закон о буџетском систему

Закон о платама државних службеника и намештеника

Закон о буџету Републике Србије

Посебан колективни уговор за државне органе