Постављање организационих циљева у контексту вредновања радне успешности

Дана 20.03.2019. године у организацији Националне академије за јавну управу у Служби за управљање кадровима одржана је обука на тему […]