Дана 20.03.2019. године у организацији Националне академије за јавну управу у Служби за управљање кадровима одржана је обука на тему „Постављање организационих циљева у контексту вредновања радне успешности“.

На обуцу је представљена Уредба о вредновању радне успешности државних службеника са посебним нагласком на новине које су уведене са ступањем ове Уредбе. Такође су нас предавачи информисали о организационим циљевима, праћењу рада државних службеника и о редовном и ванредном вредновању.

На обуци је урађена и вежба „Утврђивање организационих циљева“ и утврђивање радних циљева за стручне службе управних округа.

Обуци су присуствовали начелник Борског управног округа Владимир Станковић и шеф Одсека за опште послове Мирјана Првуловић.

Белешку сачинила: Мирјана Првуливић