Боговински водозахват од значаја за више округа у Тимочкој крајни

Боговински водозахват је од великог значаја за све локалне самоуправе више округа Источне Србије, што се потврдило кроз одлуке Савета […]

Постављање организационих циљева у контексту вредновања радне успешности

Дана 20.03.2019. године у организацији Националне академије за јавну управу у Служби за управљање кадровима одржана је обука на тему […]