Енергетска и економска криза на европским тржиштима изазвана најпре повећаном тражњом у постковид периоду, а потом и ратом у Украјини, као и геополитичка превирања на глобалном нивоу до којих су ови догађаји довели, захтева од сваке земље улагање додатних финансијских средстава како би осигурала енергетску безбедност и стабилност.

Без обезбеђивања довољних количина енергије и енергената нема ни стабилне економије, ни развоја привреде, због чега су многе државе у Европи прибегле доношењу драстичних мера, имајући у виду свакодневне поремећаје на тржишту и неконтролисан раст цена.

Влада Републике Србије и Министарство рударства енергетике раде и радиће све како би се обезбедиле довољне количине енергије и енергената и за привреду и за домаћинства и захваљујући финансијској стабилности и одговорној политици коју спроводимо успевамо да одржимо енергетску безбедност државе. Не правимо планове о рестрикцијама електричне енергије, већ радимо све време на томе да наш електроенергетски сектор повећава производњу енергије, како бисмо смањили увоз недостајућих количина, и радимо на реализацији пројеката који унапређују енергетску ефикасност и у јавним објектима и у домаћинствима.

У складу с тим, могуће уштеде у потрошњи електричне и топлотне енергије представљају важан извор јачања енергетске безбедности и смањења трошкова, због чега је Министарство рударства и енергетике припремило предлог препорука за уштеде у потрошњи електричне и топлотне енергије у државним и јавним установама и институцијама, јединицама локалне самоуправе, привреди, као и у домаћинствима за предстојећу зиму. Препоруке би требало да почну да се примењују што пре, и то у периоду од 1. септембра 2022. до 31. марта 2023. године.

На основу потенцијално остварених уштеда, процењује се да се на дневном нивоу може уштедети више од 15% укупне дневне потрошње електричне енергије на нивоу Републике Србије, што се пресликава и на годишњи ниво и износи око 5.300 GWh, од укупно потрошених 33.000 GWh. Другим речима, не би било потребе за увозом на годишњем нивоу.

Дневна потрошња електричне енергије у Србији је у летњем периоду око 90 гигават-сати дневно, а у зимском периоду 120 гигават-сати дневно. Од тога домаћинства троше 42%, индустрија 25%, транспорт 3%, јавно-комерцијални сектор 17%, док су губици 13%.

Предлог препорука за смањење потрошње електричне и топлотне енергије за државну управу, јединице локалне самоуправе, државна предузећа, јавне установе и привреду:

 1. Јавно осветљење – предлог препорука за надлежне руководиоце општина и градова:
 • да локалне самоуправе приступе смањењу јавне расвете постављене на улицама, трговима и другим објектима на минимални безбедносно оправдан ниво (смањење за 33%);
 • да свуда где је могуће ограниче рад расвете билборда и светлећих реклама;
 • да ограниче  новогодишње осветљења на период од 15. децембра до 15. јануара;
 • да свуда где је могуће ограниче рад рефлектора на спортским и другим манифестацијама са тенденцијом организовања спортских приредби током дана;
 • да хитно приступе преласку на ЛЕД расвету.
 1. Смањење потрошње електричне и топлотне енергије за 15% у односу на исти период 2021/2022. – предлог препорука за руководиоце у органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреду:
 • да међу својим запосленима одреде лица која ће се старати о смањењу потрошње енергије, у складу са свим наведеним препорукама, применом учесталих контрола током радног времена, а посебно по истеку радног времена, са циљем смањења потрошње за 15% у односу на исти месец прошле године;
 • да обезбеде искључење осветљења након радног времена у просторијама у којима нико не борави;
 • обезбеде да објекти/просторије који се загревају/догревају у просторијама имају температуру највише до 20 степени C, са изузетком болница, установа социјалне заштите, вртића и школа;
 • да обезбеде замену старих живиних светиљки новим ЛЕД светиљкама у јавном осветљењу и у зградама које користи јавни сектор;
 • да инсталирају интелигентне системе за управљање потрошњом енергије;
 • да инвестирају у побољшања енергетске ефикасности у смислу промене енергетски ефикасним прозорима, побољшања изолације, побољшања енергетске ефикасности система грејања и хлађења;
 • да обезбеде постављање соларних панела и соларних колектора на кровове објеката који су у власништву, односно које користе органи на које се односи ова препорука;
 • да обезбеде прелазак са грејања електричном енергијом на други вид грејања, а уколико није могуће, где је спроводљиво треба прећи на грејање путем топлотне пумпе, односно на инверторске сплит-системе.
 1. Предлог препорука за запослене у органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреди:
 • да не користе осветљење у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у периоду када има довољно дневне светлости, не постављају тамне завесе и предмете који заклањају природну светлост са прозора, дању не спуштају ролетне, да радне столове поставе тако да могу да користе природну светлост, да искључују осветљење када у просторији нико не борави;
 • да користе степенице уместо лифта;
 • да штампају само потребна документа у неопходном броју копија и да по завршетку рада искључе све рачунаре, штампаче и друге уређаје.
 1. Предлог препорука за државна предузећа и јавне установе:
 • Јавна предузећа у енергетском сектору („Електропривреда Србије“, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, „Електродистрибуција Србије“ д. о. о., Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад,. „Транспортгас Србија“ д. о. о., Нови Сад) да сачине посебан план уштеда сопствене потрошње електричне енергије;
 • ЈП ЕПС, АД ЕМС и ЕДС да направе планове за смањење губитака дистрибутивне и преносне мреже;
 • да ЈП ЕПС стимулише штедњу електричне енергије кроз разматрање одобравања додатног попуста на рачуну за електричну енергију купцима који смање месечну потрошњу у односу на исти месец претходне године;
 • да ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Аеродроми Србије“, ЈП „Железнице Србије“, ЈП „Скијалишта Србије“, као и локална јавна предузећа предузму мере за смањење потрошње енергије у оквиру својих делатности;
 • ЈП ЕПС, заједно са великим потрошачима, да приступи прилагођавању планова потрошње и производње електричне енергије;
 • да ЈП ЕПС изврши оптимизацију почетка рада ТЕ-ТО;
 • да ЈП ЕПС изврши додатно истраживање тржишта и примену других модела за набавку електричне енергије и угља;
 • да топлане размотре оптимизацију датума почетка грејне сезоне;
 • да топлане размотре активирање когенеративних постројења за производњу електричне енергије;
 • да ЕДС и ЈП ЕПС олакшају процедуре за прикључење купаца-произвођача на електроенергетску мрежу.
 1. Предлог препоруке за ЈП ЕПС да иницира покретање поступка избора стратешких партнера за изградњу електрана које користе ОИЕ.
 • Суштина овог предлога је да ЈП ЕПС постане власник 100% или већински сувласник (преко 50%) пројеката изградње електрана на обновљиве изворе енергије. Предложени модел предвиђен је Законом о коришћењу ОИЕ и подразумева објаву јавног позива заинтересованим приватним инвеститорима да према условима које формулишу Влада РС и ЈП ЕПС постану стратешки партнери ЈП ЕПС.

Предлог препорука за предузимање мера у домаћинствима у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије:

Уштеда на топлој води:

 • коришћење бојлера за припрему топле воде само када је потребна, термостат бојлера подесити на температуру загревања до 60°C;

Уштеде на расхладним и грејним уређајима:

 • постављање фрижидера на 4°C, а замрзивача на -18°C како би се обезбедио оптимум у потрошњи;
 • разумно коришћење грејних уређаја у свом дому;
 • у току дана користити сунце што више за осветљење, као и за загревање простора у грејној сезони, а током ноћи спустити ролетне и навући завесе;
 • не покривати грејне елементе и уређаје намештајем или одећом јер на тај начин емитују мање топлоте.

Уштеде код машина за прање веша и суђа:

 • користити машину за прање судова и веша тек када је пуна, јер је енергетски много ефикасније;
 • избегавати сушење веша у сушилицама, већ веш сушити на ваздуху;
 • треба користити програм на нижим температурама прања јер се тако може уштедети значајна количина енергије.

Уштеда енергије код припреме хране:

 • треба кувати у поклопљеној посуди јер се тако штеди до 20% енергије, такође треба користити посуде које су величином сразмерне грејној површини како би се избегао губитак од 20% енергије;
 • када вода прокључа, јачину грејања посуде треба смањити на најнижу могућу температуру при којој ће вода да настави да кључа. На овај начин може се уштедети и до 60% енергије;
 • најекономичније кување обавља се у експрес лонцу, којим се време кувања и утрошена електрична енергија смањују за два до три пута;
 • искључивањем рерне 10 минута пре краја печења може се уштедети до 20% енергије;
 • приликом коришћења рерне, пожељно је што мање је отварати јер се при сваком отварању врата рерне изгуби 20% топлоте.

Уштеда енергије код расвете и осталих електричних уређаја:

 • гасити светла у собама у којима се не борави;
 • велике уштеде могу се остварити заменом обичних сијалица са ужареним влакном ЛЕД метал-халогеним сијалицама. Ове сијалице троше и до 10 пута мање енергије од обичних;
 • искључити рачунар након завршетка рада на њему;
 • искључити пуњаче батерија из утичница;
 • заменити старе сијалице ЛЕД сијалицама;
 • редовно мењати филтере на грејним уређајима;
 • искључити декоративну расвету на стамбеним зградама и породичним кућама.

Загревање простора:

 • препоручене температуре за просторије:
 • за случај да се седи и дуже борави ова температуре треба да буде од 20 до 21°С,
 • за простор у коме спавамо 18°С,
 • за просторије у којима због одласка на посао и школу током дана нико не борави 16°С, а у случају дужег одсуства 10°С.

Куповина уређаја:

 • приликом куповине електричних уређаја за домаћинство треба обратити пажњу на енергетске ознаке. Енергетске ознаке говоре нам о енергетској ефикасности и потрошњи енергије. Треба куповати уређаје са највећом класом енергетске ефикасности. На свакој ознаци може се видети ознака енергетске ефикасности уређаја у односу на максималну енергетску ефикасност коју таква врста уређаја може потрошити;
 • уређаје треба бирати тако да одговарају стварним потребама корисника јер превелики уређаји који неће радити пуним капацитетом беспотребно користе електричну енергију.

Инвестирање у енергетску ефикасност (смањење потрошње електричне и топлотне енергије) и коришћење ОИЕ из сопствених извора (повећање енергетске независности домаћинстава):

 • инвестирање у побољшање енергетске ефикасности у смислу замене енергетски ефикасним прозорима, побољшање изолације, побољшање енергетске ефикасности система грејања и хлађења;
 • постављање соларних панела и соларних колектора на кровове објеката који су у власништву, односно које користе домаћинства.

Предлог препорука за примену мера ради подизања јавне свести о важности енергетске ефикасности, рационалне употребе енергије и коришћење обновљивих извора енергије у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије

Препоручује се јавном сервису РТС и другим медијима који поседују националну фреквенцију да предузме следеће мере, и то:

 • емитују промотивне спотове из области енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије;
 • у терминима повећане гледаности медијских програма обезбеди учешће стручњака који ће корисним саветима и информацијама утицати на подизање свести грађана о потреби енергетске транзиције – преласка са фосилних горива на обновљиве изворе енергије (у даљем тексту: ОИЕ), начину за повећање енергетске ефикасности и рационалној употреби енергије;
 • промотивне активности на стицању статуса купца-произвођача (тзв. прозумера) као економске мере штедње крајњих купаца, али и мере за повећање енергетске независности. У том смислу, укључити добре примере из јавног и приватног сектора. Истицати важност ове мере у делу смањења увоза електричне енергије – сваки зелени киловат са крова домаћинстава и/или привреде значи мањи проценат увоза електричне енергије која данас достиже 13 пута вишу цену на тржишту него што је била пре енергетске кризе;
 • спроводе и друге промотивне активности у циљу подизања свести о начинима за повећање енергетске ефикасности и рационалној употреби енергије.

Препоручује се јавном сектору да предузме следеће мере, и то:

 • обезбеди едукацију својих запослених о мерама ефикасног коришћења енергије, начинима њихове примене (могуће је користити обуку коју је Привредна комора Србије развила за домаре и запослене у школама), као и употреби ОИЕ;
 • обезбеди истицање едукативног материјала из области енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије на јавним местима на којима се окупља већи број грађана, а посебно у аутобусима градског саобраћаја, домовима здравља и другим погодним местима који већ поседују електронске уређаје преко којих се може вршити приказивање електронских садржаја;
 • у вртићима, предшколским и другим образовним установама обезбедити едукацију деце и ђака у погледу начина употребе ОИЕ, рационалне употребе енергије и повећање енергетске ефикасности.

Препоручује се енергетским субјектима да предузму следеће мере, и то:

 • уз или на рачуну за испоручену енергију, за сваки обрачунски период, обезбеде податке о контакту и електронској адреси на којој крајњи купац или организација за заштиту потрошача може да добије информације о доступним мерама за повећање енергетске ефикасности и списку мера које може да предузме у циљу уштеде енергије, као и о другим подацима који могу бити од значаја за ефикасно коришћење енергије;
 • уз рачуне за утрошену енергију штампају и шаљу флајере који промовишу и дају препоруке за штедњу енергије.

Преузето са сајта Министарства рударства и енергетике