Програм Интеррег ИПА Румунија-Србија поднет Европској комисији на одобрењe

Јуче, 3. марта 2022. године, Европској комисији је достављен на одобрење први програм финансиран из фондова Европске уније за који Румунија обавља улогу Управљачког тела у оквиру Кохезионе политике 2021-2027.

Тако је Програм Интеррег ИПА Румунија-Србија 2021-2027 званично послат Европској комисији на одобрење. Одмах након одобрења програма од стране Европске комисије, Одбор за праћење програма ће одобрити документе потребне за први позив за подношење предлога.

У периоду 2021-2027, Румунија има улогу Управљачког тела за Интеррег ИПА програм Румунија-Србија 2021-2027, који ће имати укупан буџет од 87.725.681 евра и финансираће пројекте за заштиту животне средине и прилагођавање климатским променама, у области здравства и образовања, туризма и културе, као и управљања границом.

Ови приоритети ће се финансирати у износу од 85% из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИИ), за румунске кориснике биће обезбеђено национално суфинансирање од стране румунске државе у износу од 13%, а сопствени допринос 2%. Српски корисници ће обезбедити 15% суфинансирања као сопствено учешће.

Прихватљиво подручје овог програма обухвата три округа из Румуније (Тимиш, Караш-Северин и Мехединци) и шест округа из Србије (Севернобанатски, Средњебанатски, Јужнобанатски, Браничевски, Борски и Подунавски).

У циљу обезбеђивања транспарентног оквира за институционалну сарадњу, Министарство развоја, јавних радова и управе (МДЛПА) је од октобра 2019. године организовало консултације са кључним актерима у области овог програма и поставило их на сајт www.romania-serbia.net  за јавне консултације, сва документа која се односе на процес програмирања.