Од укупно 23 насеља са територије општине Кладово, њих 17 налази се на самој обали Дунава или у његовом непосредном залеђу, попут Грабовице, удаљене око 500 метара од реке, или Купузишта, на око 800 метара удаљености. То чини безмало 3/4 општинских насеља подунавским, чиме је Кладово општина у Србији са процентуално највише насеља на Дунаву. Уједно и највећим бројем уопште.

Са друге стране, села у унутрашњости, као што су Велика Каменица, Река, Петрово Село, Манастирица, Речица и Подвршка, изузев последњег, знатно су мања, те су по попису из 2011. године имала укупно свега 2021 становника. Од чега је половина настањена у Подвршци.

Рачуница, дакле, говори да је, од 20 635 становника општине, преосталих 18 614 настањено у подунавским насељима, што је више од 90% овдашњег становништва. Намеће се закључак да се општина Кладово, са правом, може сматрати ,,најдунавскијом” у Србији.

У позадини илустрације приказана плажа у Брзој Паланци.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.