Једна од атракција Калемегдана, топ који је данас изложен на Београдској тврђави и део је збирке Војног музеја у Београду, заправо је топ из кладовске тврђаве Фетислам. Реч је о топу британске производње са почетка 19. века који је користила османска војска у тврђави на дунавској обали Кладова, у којој је била стационирана до 1867. године.

Топ је добијен ливењем бронзе. При врху и на дну цеви има прстенасто ојачање, док је сам врх проширен и ојачан. На задњем делу цеви угравиран је груби нишан, а на предњем мушица. На горњој површини цеви изагривран је грб, испод кога се налази слово R, а иза њега број 19 или 40. Пуњење се вршило са предње стране.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.