Rimski bog Apolon
lokalitet: Diana / Statio Cataractum Diana
mesto: Kladovo
hronologija: 1. nove ere – 101.
muzej: Narodni muzej u Beogradu – Arheološki muzej Đerdapa;

Fragmentovana skulptura rimskog boga Apolona u finom, belom mermeru, visine 23 centimetara. Iako, nažalost, nije sačuvana u celini, stilski je urađena u prepoznatljivim tradicijama rimskog klasicizma.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.