Pored svojih prirodnih bogatstava, Bor za svoj rast duguje i industrijalcima iz Francuske. Koliko je jak bio uticaj Francuza u Boru do Drugog svetskog rata, između ostalog, govori i to da je u ovome mestu tokom međuratnog perioda sve javne objekte, sem Sokolskog doma, izgradilo Francusko društvo Borskih rudnika. Veliki broj tih građevina i danas postoji, ističe se velelepnom arhitekturom i ima svoju funkciju.

Među njima su prva pravoslavna crkva izgrađena 1912. godine, koja je kasnije premeštena u Brestovac, zgrade opštine, škole i rimokatoličke crkve iz 1928, nova zgrada opštine iz 1932, zgrada bolnice iz 1933/34, zgrada za starešinu sreske ispostave i zgrada zatvora iz 1936, nova osnovna škola iz 1937, nova pravoslavna crkva iz 1939/40, te paviljon za zarazne bolesti i nova pošta iz 1940. godine. Ipak, to je samo deo francuskih građevina, sa obzirom da su pojedine zgrade kasnije postale javni objekti. Najpoznatiji primer je Francuska kasina, izgrađena 1928. godine, koja je danas zgrada Tehničkog fakulteta.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.