Veljko Ramadanović, rođen 27.9.1874. u Korbovu nadomak Kladova, bio je prvi srpski specijalni pedagog i jedan od najznačajnijih socijalnih radnika na polju zaštite gluve, slepe, slabomislene, invalidne i dece sa govornim manama. Za svoj humani rad i vojne zasluge odlikovan je brojnim domaćim i inostranim ordenima, kao što su: orden Svetog Save 5, 4, 3. i 2. stepena; Belog orla 5. i 4. stepena; orden Jugoslovenske krune 4. i 3. stepena; Albanskom spomenicom; češkim ordenom Belog lava 4. i 3. stepena i poljskim ordenom Polonia-Restituta 4. stepena.

Veljkov otac Ljubomir bio je učitelj, a majka Katarina iz poznate trgovačke kuće Mihajlović. Rođeni Korbovljanin osnovnu školu učio je u Kragujevcu, potom u Beogradu. Tokom demonstracija radikalske omladine 1891. bio je ranjen u šaku. Zatim odlazi u Prag gde završava učiteljsku školu i specijalizuje se za nastavu sa slepom i gluvom decom.

Po povratku u Srbiju 1896. otvorio je zavod za gluvonemu decu u Požarevcu. Iste godine završava adaptaciju Brajeve azbuke za srpski jezik. Potom radi kao činovnik u Beogradu i Kragujevcu do 1903. godine. Nakon tog postaje komesar Topčiderske policijske stanice, zatim Savske, a od 1906. načelnik Golubačkog sreza, potom i Ramskog, Pčinjskog i Kosaničkog. Po oslobađanju Novog Pazara tokom Prvog balkanskog rata, u kome je učestvovao, postaje sekretar ovdašnjeg okruga, potom Prizrenskog. Bio je i član uprave grada Skoplja. Godine 1913. je penzionisan.

Učestvovao je u Prvom svetskom ratu i sa vojskom prešao Albaniju. Zbog optužbi za saradnju sa organizacijom Crna Ruka interniran je u Bizertu, odakle je pušten kao nevin. Po završetku rata živeo je u Zemunu. Sa putovanja po Evropi doneo je savremena pomagala za slepe i invalide, za koje otvara brojne specijalne škole i domove. Godine 1931. učestvovao je u Njujorku na prvom kongresu za zaštitu slepih osoba.

Na početku Drugog svetskog rata uhapšen je od strane okupatora i interniran u banjalučki logor. Duševno i telesno slomljen preminuo je 21.7.1943. godine u Beogradu.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.