Позив за достављање понуда за молерскe (бојадисерске) радове, радове на изради фасаде и керамичарске радове на згради Борског управног округа , ЈНМВ 6/2017
 

Конкурсна документација за молерскe (бојадисереске)радове, радове на изради фасаде и керамичарске радове на згради Борског управног округа , ЈНМВ 6/2017