Неготин је по прикључењу Кнежевини Србији 1833. године убрзо постао један од најзначајнијих градова у земљи. Највећим делом било је то административно. Крајински град је превасходно био седиште капетаније. Године 1834. проширена Кнежевина Србија, којој су враћене отргнуте нахије, од постојећих 18 нахија формирала је 15 округа, односно окружја. Једно од њих било је Крајинско окружје, чије је седиште постао Неготин.

Окружја су потом груписана у пет великих сердарства:

1. Мачванско – са седиштем у Шапцу
2. Рашко – са седиштем у Чачку
3. Расинско – са седиштем у Јагодини
4. Подунавско – са седиштем у Београду
5. Тимочко – са седиштем у Неготину

Неготин је тиме уврштен у пет административно најзначајних градова у Кнежевини. Уједно је представљао административни центар источне Србије, али и једино место источно од Велике Мораве које је било седиште великог сердарства.

Премда су велика сердарства не задуго потом укинута Сретењским уставом, године 1836. ,,Законом о дужностима војених команданата, исправничества и срезски старјешина” уведене су четири војне области, односно велика заповедништва:

1. Средоточно (Шумадијско) – са седиштем у Крагујевцу
2. Подринско-савско – са седиштем у Шапцу
3. Моравско-подринско – са седиштем у Чачку
4. Дунавско-тимочко – са седиштем у Неготину

Београд је потом издвојен са посебном војном командом. Неготин је, овога пута као седиште Дунавско-тимочког заповедништва, још једном истакнут као централно место источне Србије. Овиме је крајинском граду такође потврђен административни значај унутар целе Кнежевине Србије.

За илустрацију коришћен мотив Неготина са почетка 20. века.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.