Извештаји

Годишњи извештај о раду 2021.

Годишњи извештај о раду  2020.

Годишњи извештај о раду 2019.

Годишњи извештај о раду 2018.

Годишњи извештај о раду 2017.

Годишњи извештај о раду 2016.

Годишњи извештај о раду 2015.

Годишњи извештај о раду  2014.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 2022.

Правилник службена возила 1

Правилник пописа имовине

Правилник о репрезентацији

Правилник о поклонима функционера

Правилник јавне набавке – Борски управни округ

Пописна листа основних средстава – 31.12.2021. – збирна сви – потпис комисије за промене

Годишњи извештаји о раду Борског управног округапреузимање кликом на наслов године

Izvestaj 2020.

Izvestaj 2019.

Izvestaj 2018.

Izvestaj 2017.

Izvestaj 2016.

Izvestaj 2015.

Izvestaj 2014.

Извештаји из старе базе:

Извештаји по годинама